SALONDIO

SALONDIO เปิดมานานกว่า 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2010จนถึงปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งเริ่มแรกคือ คุณอรไพลิน วงษ์ประเสริฐหรือที่รู้จักกันในนามอาจารย์แอน SALONDIO และคุณดนัยณัฐ ชาครกุลหรือคุณเอ เจ้าของร้าน

ณ ปัจจุบันนี้ SALONDIO ได้มีสาขาที่2ที่เริ่มเปิดเมื่อเดือนตุลาคม ภายใต้ชื่อว่า SALONDIO Town in town โดยมี นิค นดล เป็นผู้ดูแลเจ้าของกิจการร่วม

ช่างทางร้านล้วนแต่เป็นช่างที่ผ่านการอบรมมาจาก Schwarzkopf Academy ทั้งหมด ทั้งยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำในด้านการทำผม

เพื่อให้คุณลูกค้าวางใจ เมื่อคุณลูกค้าเข้ามารับบริการทำผมกับ SALONDIO แล้วลูกค้าทุกท่านจะได้รับคุณภาพที่ช่างทุกคนต่างล้วนตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมา และได้รับประสบการณ์ทำผมที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการการตัด/ดัด/ยืด/สระ/ไดร์/สี/Highlight/Treatment/etc…